GEONE Real Estate a.s. přebírá do správy průmyslový areál v Holešovicích

Věříme, že městskou část Holešovice čekají velké změny. I proto jsme převzali průmyslový areál o rozloze 54 300 m² v Holešovicích Zátorách v Partyzánské ulici. Areál bude ze západní častí napojen na dopravní systém nového Trojského mostu, který bude navazovat na dopravní systém městského okruhu (MO) a na tunel Blanka. Dále je pak areál ohraničen Mostem Barikádníků, pravým břehem řeky Vltavy a Nádražím Holešovice.

Tento areál od roku 1961 do roku 1989 využívala panelárna Prefa Praha národní podnik a později 1989 – 2013 betonárka WOLF PREFA, která se zabývala výrobou železobetonových dílců.

Naším plánem je místo přetransformovat z průmyslové zóny do multifunkčního areálu. Aktuálně procházíme fází vyhodnocování různých záměrů a plánů, které by zde mohli být realizovány.

FOTO: Michael Tomeš_E15