Povinné informace

Povinně zveřejňované údaje společnosti v souladu s § 7 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, naleznete zde.

Výroční zpráva skupiny GEONE za rok 2017.

Výroční zpráva skupiny GEONE za rok 2018.

Výroční zpráva skupiny GEONE za rok 2019