Kontakt

Máte dotaz?
Volejte +420 778 498 490
nebo pište na info@geone.cz.

Rádi vám odpovíme v pracovních dnech od 8:30 do 17:00.

GEONE Real Estate a.s.
Partyzánská 18/23
170 00 Praha 7

IČO: 242 87 512
DIČ: CZ24287512

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, spisová značka B 18153 vedená u Městského soudu v Praze.

Jsme tu
pro vás


Pokud se chcete spojit s našim marketingovým, facility či akvizičním oddělením, obracejte se na odpovědné zaměstnance.

Akvizice

Jakub Svoboda
Asistent jednatele
akvizice@geone.cz
+420 775 082 594

Facility

Ondřej Parez
Vedoucí facility managementu
oparez@geone.cz
+420 608 410 137

Marketing

Kristýna Kořínková
Marketingová specialistka
kkorinkova@geone.cz
+420 770 128 200

Rádi vás potkáme osobně


Máte zájem o schůzku?
Napište nám, co byste s námi rádi řešili.
Ozveme se vám a předložíme návrh setkání.

Typ dotazu *

INFORMACE K SOUHLASU S POSKYTNUTÍM, ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel uděluje odesláním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře správci, společnosti GEONE Real Estate a.s., IČO 242 87 512, se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a obecného nařízení eu č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů, jakož i k zajištění zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy u třetích osob. Tyto osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem informování uživatele o stavu a vývoji projektů společnosti včetně spřízněných společností ze skupiny GEONE, jakož i k zasílání souvisejících obchodních sdělení správce a spřízněných společností ze skupiny GEONE. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány neautomatizovaným způsobem v elektronické nebo písemné podobě. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn požádat správce o informace, jaké osobní údaje o něm správce shromažďuje a zpracovává a zároveň má nárok požádat správce o jejich opravu, doplnění či výmaz, vznést námitku proti zpracování, dále má právo na přenos svých osobních údajů, vše v souladu s platnými právními předpisy. Uživatel má právo obrátit se s žádostí o informací či uplatnění svých práv na společnost písemně či elektronicky na adresy uvedené v kontaktech na webových stránkách případně osobně v provozovně správce. Správce bez zbytečného odkladu zajistí nápravu v oblasti zpracování osobních údajů. Uživatel je oprávněn v případě porušení povinností správce v oblasti nakládání s jeho osobními údaji podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž veškeré bližší informace jakož i kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz.

Adresy našich projektů

Rivery
Partyzánská 18/23
Praha 7

Arboret
Žilinská
Praha 4

Pražského povstání
roh ulic Na Pankráci a Děkanská vinice I
Praha 4