Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů a Rozhodnutí jednatele