Investiční filosofie

Investiční filozofie GEONE se zaměřuje na projekty a investice, které budou v dlouhodobém horizontu (minimálně 10 až 15 let) vykazovat nadprůměrné hodnocení v oblasti užitné hodnoty pro klienta,  designu a  kvality provedení. Po tuto dobu chceme investice pro klienty a investory spravovat, v čemž spatřujeme základní investiční filozofii – udržitelnost kontinuálního růstu hodnoty nemovitosti v dlouhodobém horizontu.